Po długich staraniach, między innymi Klubu oraz Nadleśnictw Płytnica i Jastrowie, powstał rezerwat przyrody „Wielkopolska Dolina Rurzycy”. Rezerwat o powierzchni 896 ha (!) przylega przez granicę województwa do rezerwatu „Dolina Rurzycy” w województwie zachodniopomorskim (550 ha, utworzony w 2005 r.). Wraz z istniejącymi wcześniej rezerwatami Diabli Skok i Smolary, powstał tym samym ponad 1600-hektarowy ciągły blok powierzchni chronionej. Kompleks rezerwatów obejmuje dolinę rzeki w krajobrazie sandrowym, ciąg jezior różnych typów oraz związany z doliną kompleks rozmaitych torfowisk, w tym unikatowe źródliska i mechowiska. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, których zaangażowanie doprowadziło do sukcesu tego wyjątkowego w skali Polski przedsięwzięcia!