W lipcu 2015 r. Komisja Europejska opublikowała (po angielsku) dwa nowe dokumenty poradnikowe:

Wskazówki „Natura 2000 a lasy”,

Poradnik dotyczy dotyczące wdrażania wymogów sieci Natura 2000 w leśnictwie. Zasadnicza część opracowania utrzymana jest w konwencji „pytań i odpowiedzi”, objaśniających relacje między wymogami Natura 2000 a leśnictwem. Tekst został opracowany przy znacznym udziale powołanej przez KE „grupy roboczej” o zbalansowanym składzie, tj. z udziałem reprezentantów właścicieli lasów prywatnych i ich stowarzyszeń, przedstawicieli europejskich lasów państwowych, naukowców oraz przedstawicieli służb ochrony przyrody i organizacji pozarządowych, ma więc często charakter kompromisowy. Poradnik jest adekwatny zwłaszcza do sytuacji lasów prywatnych tj. rozbieżności interesów właściciela i interesów ochrony przyrody; może dostarczać pomysłów, jak je godzić.

Wraz z innymi poradnikami, nowy dokument o lasach został zamieszczony na:

ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

Dobre praktyki wdrażania dyrektywy o ogrodach zoologicznych

Zbiór rekomendacji wynikających z dyrektywy w/s ogrodów zoologicznych, dotyczący ich funkcjonowania, w tym udziału ogrodów w ochronie przyrody, edukacji w ogrodach zoologicznych, standardów zakwaterowania zwierząt, dokumentacji itp. Dokument jest dostępny na:

ec.europa.eu/environment/nature/pdf/EU_Zoos_Directive_Good_Practices.pdf