Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku 9 czerwca odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy wiatraków w morzu na wysokości wsi Dębki. Odmowę oparto na niewykazaniu braku znaczącego negatywnego wpływu na obszar Natura 2000. Więcej (w tym pełna treść decyzji) na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Dębek www.chronmydebki.pl

Sprawa ochrony Dębek przed budową w ich pobliżu farmy wiatraków budziła szerokie zainteresowanie społeczne – do RDOŚ w tej sprawie wpłynęło 928 pism z wnioskami (w większości przeciwnych wiatrakom).