Działania ochronne w kolonii rozrodczej nocka dużego w Jaglicach koło Człopy

Na strychu kościoła w Jaglicach przebywa kolonia rozrodcza nocków dużych licząca 150 - 250 osobników. Gromadzące się odchody nietoperzy pod kolonią zagrażają elementom konstrukcyjnym drewnianego stropu kościoła. Przedostające się do wnętrza kościoła odchody, przez szczeliny w suficie, powodują ponadto negatywne nastawienie mieszkańców wsi do nietoperzy, co może przyczynić się do wrogich działań w stosunku do zasiedlających strych zwierząt.

W ramach projektu zaplanowano gruntowne sprzątanie nagromadzonych przez kilka ostatnich lat odchodów nietoperzy oraz instalację grubej folii na której będzie gromadzić się guano. Foliowa platforma uniemożliwi przedostawanie się odchodów do wnętrza i ułatwi sprzątanie strychu w kolejnych sezonach. Prace będą wykonywane w utrudnionych warunkach (na strychu, w dużym zapyleniu i przy ograniczonej widoczności), odchody będą umieszczane w workach i wynoszone po drabinie na zewnątrz kościoła. Guano nietoperzy zostanie zagospodarowane wśród mieszkańców wsi jako nawóz. Prace zostaną wykonane w okresie jesiennym po potwierdzeniu opuszczenia strychu przez nietoperze, za zgodą proboszcza parafii w Człopie.

Podobne działania przeprowadzono już w tym miejscu w latach 90 XX wieku, obecnie jednak istnieje pilna potrzeba powtórzenia tych zabiegów, ze względu na zalegające znaczne pokłady guana.

Wykonanie tych zabiegów spowoduje trwałe utrzymanie stanowiska tego gatunku na strychu, poprzez zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych strychu, uniemożliwienie przedostawania się odchodów do wnętrza kościoła oraz poprawę nastawienia społeczności lokalnej i administracji kościelnej do tych ssaków.