W dniu 30 listopada 2010 formalnie zakończyła swoją działalność Fundacja EkoFundusz, realizująca program ekokonwersji polskiego długu wobec USA, Francji, Szwajcarii, Włoch, Szwecji i Norwegii. W ciągu 18 lat działalności Fundacja wydatkowała blisko 2 mld zł wspierając ponad 1400 projektów, w tym 470 projektów dotyczących ochrony przyrody na łaczną kwotę 212,68 mln zł.

Obszerny raport oceniający pracę EkoFunduszu, dostępny na stronie www.ekofundusz.org.pl, podkreśla on między innymi: jasno określony zakres działania i reguły postępowania, równoprawne traktowanie partnerów, precyzyjne określenie kryteriów wyboru projektów, aktywne współdziałanie z beneficjentami, trwałość i profesjonalizm kadry.

Z oceną tą, jako beneficjenci kilkunastu dofinansowanych przez EkoFundusz projektów, zgadzamy się w całej rozciągłości.