Laureatem styczniowego konkursu na Mikroprojekty jest Nadnoteckie Koło Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" i projekt pod nazwą "Organizacja dnia wierzby głowiastej nad Notecią".
 
Podczas akcji zaplanowanej na sobotę 26 lutego, prowadzone będzie ogławianie jednej z ostatnich wierzbowych alei w okolicach Trzcianki. Ogłowione zostanie kilkanaście wierzb w miejscowości Stobno. Z pozyskanego drewna przygotowany zostanie materiał do nowych nasadzeń (planowanych na przełom marca i kwietnia nad Notecią). W pracach wezmą udział wolontariusze z Nadnoteckiego Koła PTOP "Salamandra", a dzięki publikacji informacji o wydarzeniu w lokalnej prasie i w Internecie -  również inne osoby, którym nieobojętny jest los nadnoteckiej przyrody. Dzięki systematycznemu ogławianiu wierzbowe aleje są miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków, w tym dudka i  pójdźki. Akcja pomoże w promocji zadrzewień śródpolnych, ginących alei wierzb głowiastych i zanikającej tradycji ogławiania takich alei.  

Dofinansowanie projektu ze środków Minifunduszu w kwocie 495 zł.