W piątek informowaliśmy "Minister Środowiska poinformował na konferencji prasowej, że zatwierdził plany urządzenia lasu dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Według informacji prasowych Ministerstwa, planowe pozyskanie drewna w cięciach rębnych i przedrębnych miało wynieść max. 48,5 tys m3 rocznie, a z użytkowania miały zostać wyłączone wszystkie drzewostany z co najmniej 10% udziałem drzew ponad 100-letnich".

Zapowiadaliśmy wtedy, że dalsze informacje podamy po zapoznaniu się z dokumentami. Niniejszym informujemy, co naprawdę znajduje się w podpisanych przez Ministra decyzjach administracyjnych i w jego liście do Dyrektora Generalnego LP:

Minister w rzeczywistości zatwierdził plany urządzenia lasu dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej określające etat użytkowania rębnego i przedrębnego na 107 m3 drewna rocznie (grubizna netto). Tylko w uzasadnieniu (ale nie w osnowie!) swojej decyzji napisał, że 'ustala rozmiar pozyskania na 48,5m3 rocznie i zobowiązuje dyrektora RDLP do nieprzekraczania takiego rocznego wymiaru cięć' - jednak, zgodnie z prawem administracyjnym, nie można w uzasadnieniu decyzji administracyjnej określać ani doszczegóławiać wymogów nie ujętych w osnowie. Z punktu widzenia prawnego, takie skonstruowanie decyzji jest w ogóle żenującym bublem prawnym.

Minister napisał jednozdaniowy list do Dyrektora Generalnego LP (na konferencji prasowej był on nazywany "instrukcją"), w którym "zaleca" nie wykonywanie działań gospodarczych w drzewostanach w których udział drzew jednego gatunku w wieku ponad 100 lat przekracza 10%. Równocześnie jednak, w swoich decyzjach nakazał "wykonanie zadań pielęgnowania lasu" (czyszczeń i trzebieży) na powierzchni ponad 22 tys. ha - a ta powierzchnia obejmuje również drzewostany, w których działania gospodarcze miały rzekomo nie być wykonywane.

Zapisy decyzji Ministra, ani jego list do DGLP, nie hamują wycinania świerków (w tym ponad 100-letnich) w ramach "zwalczania kornika" (są to tzw. cięcia sanitarne), co w Puszczy Białowieskiej jest głównym polem sporu. Decyzje Ministra będą skutkować niemożliwością zatwierdzenia (w zakresie terenów leśnych Puszczy) planu działań ochronnych Natura 2000 dla Puszczy, w którego projekcie znajdował się taki zakaz (i inne planowane działania ochronne).