Rząd wyraził wczoraj częściowe poparcie dla obywatelskiego projektu zmiany ustawy przyrody. Zgadza się ze zmianą sposobu powoływania parków lecz nie popiera zmian w odwoływaniu dyrektorów parków.

Pełne stanowisko: www.premier.gov.pl/rzad/stanowiska/stanowisko_wobec_obywatelskieg,10512/
Projekt zmiany: sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=9CBE225FDF33BCE3C125794C0041B776

Brak poparcia w stosunku do odwoływania dyrektorów parków nie ma znaczenia praktycznego ponieważ w związku ze zmianami wprowadzonymi inną ustawą od 1 stycznia 2012 nasza propozycja ze społecznego projektu i tak się stała bezprzedmiotowa. Proponowaliśmy ograniczenia w możliwości odwołania dyrektora w toku kadencji, a kadencyjność została w ogóle od 1.01.2012 zniesiona.