Z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej WZMiUW w Opolu: www.wzmiuw.opole.pl/serwis/index.php?id=65 wskazującymi na zasadnicze korzyści, jakie budowa zbiornika zaporowego na rzece Stobrawa (a zapewne zbiorników zaporowych w ogólności, bo argumentacja wydaje się dość uniwersalna) wywiera na zdrowie ludzi:

1. Duże obszary łąk w pewnych porach roku silnie rozsiewają pyłki różnych roślin, powodując objawy kataru siennego, lub innych alergii. Po wybudowaniu zbiornika zmniejszą się obszary alergogenne, również dzięki stałej wymianie powietrza (bryzy poranne i wieczorne).

2. Otwarte lustro wody zawsze zachęca ludzi do uprawiania sportów wodnych, wędkowania, kąpieli, co w efekcie końcowym ma wpływ na kondycję fizyczną człowieka.

3. Stały ruch powierza w rejonie zbiornika uczy prawidłowego oddychania zwiększając odporność na przeziębienia.

4. Nie bez znaczenia na psychikę człowieka mają walory estetyczne krajobrazu wodnego połączonego z leśnym.

5. Układ dróg i ciągu pieszo-rowerowego przyciągnie turystów, dając niektórym mieszkańcom możliwość powadzenia działalności gospodarczej co również pozytywnie wpłynie na samopoczucie mieszkańców.

6. W podsumowaniu powyższego stwierdza się, że doświadczenia praktyczne potwierdzają pozytywny wpływ zbiornika na zdrowie przebywających w jego rejonie ludzi.