Przypominamy o naszym stałym konkursie na mikroprojekty finansowane ze środków MiniFunduszu. Tegoroczna, tradycyjna już aukcja zorganizowana podczas Zjazdu Klubu Przyrodników przyniosła aż 3845 zł, łącznie na działania w roku 2013 już dziś dysponujemy więc kwotą prawie 5 tys. zł. Wszystkim uczestnikom aukcji i ofiarodawcom serdecznie dziękujemy! Od początku roku przyznaliśmy dofinansowanie do 3 projektów: "Czynna ochrona kolonii ptaków wodnych na sztucznych wyspach zbiorników Dolnego Śląska" (Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne), "Ochrona stanowiska lipiennika na użytku ekologicznym w gm. Łęki Szlacheckie" (Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody Uniwersytetu Łódzkiego) oraz "Rozwieszanie skrzynek lęgowych dla jerzyka w Toruniu" (Towarzystwo Przyrodnicze Alauda). Do końca marca czekamy na wnioski na konkurs kwietniowy. Więcej o MiniFunduszu i dotychczas zrealizowanych mikroprojektach tutaj.