Do konsultacji społecznych zostały udostępnione projekty Warunków korzystania z wód dwóch regionów wodnych. Warunki... to docelowo ważny akt prawa miejscowego, wydawany przez Dyrektora RZGW, który może wprowadzić ograniczenia w: budowie na rzekach przegród, użytkowaniu piętrzeń przegród bez przepławek, poborach wód z rzek, zrzutach ścieków i in. sposobach korzystania z wód.

Region Wodny Dolnej Wisły (RZGW w Gdansku) - do 30.10.2012 r.
rzgw.gda.pl/index.php?mod=content&path=2,18,482,612
www.pectore-eco.pl/konsultacje/
Konsultacjom jest poddany dokument z prognozą oddziaływania na środowisko.

Region Wodny Warty (RZGW Poznań) - do 6.11.2012 r.
www.poznan.rzgw.gov.pl/pl/warunki-korzystania-z-wod

Wkrótce zapewne w konsultacjach znajdą się Warunki dla pozostałych regionów wodnych.