Bruzda był jednym z kilkunastu orlików grubodziobych, których migrację śledziliśmy dzięki nadajnikom satelitarnym w ramach projektu ORLIK PTAK JAKICH MAŁO. Niestety w podejrzanych okolicznościach został zastrzelony w okolicach Parku Narodowego Jeziora Skadar w Czarnogórze.

Co więcej, jeszcze postrzelony, ptak umierał kilka dni w ogrodzie dyrektora parku, gdzie trafiliśmy dzięki sygnałowi z nadajnika. Na miejscu sprawę zbadali ornitolodzy z Centrum Badań i Ochrony Ptaków Czarnogóry www.birdwatchingmn.org Sprawą zainteresowała się również Ambasador Rzeczypospolitej w Czarnogórze, pani Grażyna Sikorska.

Szczegóły całej historii tutaj: www.orlikgrubodzioby.org.pl/artykul/orlik-bruzda-zastrzelony-w-czarnogorze

Sprawa zastrzelonego orlika grubodziobego rozeszła się szerokim echem wśród mediów. Jednak, aby zwrócić uwagę na problem strzelania do migrujących ptaków na trasach ich przelotów i aby śmierć Bruzdy nie skończyła się jedynie medialną zadymką w Polsce, wspólnie z zespołem projektu 'Orlik, ptak jakich mało' przygotowaliśmy list skierowany do Premiera Czarnogóry, z wiadomością do odpowiednich instytucji zaangażowanych w ochronę przyrody, który załączamy.

Mamy nadzieję, że tym listem zwrócimy większą uwagę na problem polowań na ptaki oraz ich transgranicznej ochrony.

Dlatego, im więcej organizacji i osób poprze nasz apel, tym większe znaczenie załączonego pisma.

Prosimy o wasze wsparcie i poparcie naszego apelu. Jeśli chcecie reprezentować organizację prześlijcie nam wasze logo i skan podpisu Prezesa / Prezeski.

Jeśli chcecie podpisać petycję jako osoby prywatne możecie to zrobić przez internet tutaj petycja wersja dla osób anglojęzycznych

Uwaga: list jest napisany w języku angielskim!

Prosimy również o udostępnianie listu innym osobom i organizacjom, które zechciałyby wesprzeć nasz apel.

Z pozdrowieniami,

Monika Kotulak, Klub Przyrodników,

Anna Pilarska, zespół projektu Orlik, ptak jakich mało.