Na swojej stronie z rozmaitymi wytycznymi:
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
Komisja Europejska opublikowała przewodnik "Zmiany klimatyczne a Natura 2000" dotyczący uwzględniania zmian klimatycznych w zarządzaniu obszarami Natura 2000 i osiąganiu celów ochrony sieci. Przewodnik - zgodnie z ogólną polityka KE w zakresie regulwoania zarządznaia obszarami Natura 2000 w panstwach człokowskich - nie zawiera 'twardych i obowiązkowych' wytycznych i regulacji, regulacji, a raczej przedstawia opisoow aspekty jakie należy uwaględnić i przykłady stosowanych działań.