Nasza Wisła

Waldemar Heise - Cenne siedliska zagrożonych gatunków roślin obszaru Łąk Drewnicko - Mikoszewskich [pdf]
Małgorzata Idaczek - Walory turystyczne srodkowej Wisły i możliwości ich wykorzystania dla rozwoju regionu [pdf]
Bogusława Mróz - Łąki zalewowe przy ujściu Wkry i Narwi - o walorach przyrodniczych i potrzebie ich ochrony [pdf]
Kinga Pawlikowska - Lasy łęgowe w dolinie Wisły i ich ochrona na przykładzie Ruskiej Kępy [pdf]
Piotr Rydzkowski, Aleksandra Szurlej - Drewnicko-Mikoszewskie łąki jako zagrożone siedlisko wielu gautnków ptaków siewkowych - o potrzebie ochrony [pdf]

Nasza Warta

Anna Cichocka - Perspektywy rozwoju turystyki konnej w dolinie dolnej Warty [pdf]
Katarzyna Chłopek - Lasy łęgowe w dolinie dolnej Warty - stan obecny oraz perspektywy zachowania i rozwoju [pdf]
Arkadiusz Grzelak - Lasy łęgowe w dolinie górnej Warty na odcinku od Działoszyna do Sieradza [pdf]
Katarzyna Frankowska - Nadwarciańskie łąki Nadleśnictwa Jarocin [pdf]