W Geoserwisie GDOS: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/a także jako pliki shp udostępnione na:http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadaneoraz w formie usługi WMS: http://sdi.gdos.gov.pl/wms i WFS:http://sdi.gdos.gov.pl/wfspojawiły się dane przestrzenne o użytkach ekologicznych i pomnikachprzyrody, kompletując w ten sposób udostepnienie danych przestrzennych owszystkich formach ochrony przyrody w Polsce. Zasób udostępnianych przez GDOŚ danych przestrzennych obejmuje więcaktualnie: - wszystkie formy ochrony przyrody, - korytarze ekologiczne dla dużych ssaków w wersji'2005 r. (wgeoserwisie widoczne tylko w małych skalach; ulepszoną wersję opracowaniakorytarzy z 2011 r. udostępnia w swoim serwisie Pracownia na rzeczWszystkich Istot http://korytarze.pl/)- obszary Ramsar,- mezoregiony fizycznogeograficzne. Jakość, kompletność i aktualność danych o formach ochrony przyrody odpowiadazasobom zgromadzonym przez GDOŚ w Centralnym Rejestrze Form OchronyPrzyrody, zależąc m. in. od wprowadzania danych przez inne, ustawowozobowiązane podmioty.