Jedną z pierwszych decyzji nowego Generalnego Dyrektora Ochrony ŚrodowiskaKrzysztofa Lissowskiego, urzędującego od 11 dni, ma być odwołanie zestanowiska Pomorskiej Regionalnej Konserwator Przyrody - Joanny Jarosik. Pomorska Konserwator Przyrody pracowała na tym stanowisku (najpierw jakoWKP, potem RKP) od 12 lat (z półtoraroczną przerwą) i jest oceniana jakojeden z lepszych konserwatorów wojewódzkich w Polsce. Ochrona przyrody wwojewództwie pomorskim funkcjonowała dotąd znacznie lepiej od średniejkrajowej. To województwo wyróżniało się np. wyjątkowo dobrą troską orezerwaty przyrody - starano się naprawdę realizować ich ochronę w pełnympotrzebnym zakresie, co jak na polskie warunki jest unikatem. Dziękiponadprzeciętnym staraniom RDOS, tu powstawały najlepsze jakościowo, w skalicałej Polski, plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Joanna Jarosik jest członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody (jako jedna zdwóch RKP w składzie Rady), rad naukowych parków narodowych: Słowińskiego iBorów Tucholskich. W 2005 r. została utytułowana Dobrodziejem Przyrody przezPracownię na rzecz Wszystkich Istot. Jest to pierwsze po wyborach odwołanie Regionalnego Konserwatora Przyrody.