Przypominamy, że wkrótce upływa termin przyjmowania zgłoszeń udziału w wiosennej sesji Klubu. W tym roku odbędzie się ona w Karpaczu, w dniach 8 - 10 kwietnia (piątek - niedziela), a tegoroczny temat to: Rezerwaty przyrody – czas na comeback! Zapraszamy! Ostatnie kilkanaście lat można postrzegać jako kryzys w ochronie rezerwatowej. Pomimo oceny, że potrzebujemy jeszcze co najmniej kilkuset rezerwatów (program wykonawczy Krajowej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej 2007-2013), tworzenie nowych obiektów straciło na dynamice. Były lata, kiedy w całej Polsce powstawało ich zaledwie kilka, są województwa, w których od wielu lat nie powstał żaden. Tymczasem rezerwaty przyrody to niewątpliwie najskuteczniejsza forma ochrony i trwałego zabezpieczenia przyrody. Wydaje się, że wraz z powrotem do równowagi po wieloletnim skoncentrowaniu się na programie Natura 2000, kryzys w tradycyjnej ochronie konserwatorskiej powoli mija, że nadchodzi czas powrotu idei ochrony rezerwatowej, jej porządkowania i doskonalenia. Zaktualizowany w stosunku do rozesłanego pierwotnie program sesji oraz zasady uczestnictwa i kartę zgłoszenia znaleźć można tu: content/view/1066/353

 

 

W najnowszym zeszycie (4/2015) wydawanego przez nas Przeglądu Przyrodniczego znaleźć można natomiast materiały z sesji zeszłorocznej, na temat „Planowanie ochrony przyrody – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? – w wersji elektronicznej tu: http://www.kp.org.pl/pp/index.php?go=pp_4_2015

 

 

Zachęcamy do prenumeraty drukowanej wersji Przeglądu, jej zasady znaleźć można tu: http://www.kp.org.pl/pp/index.php?go=prenumerata

 

Ukazał się także najnowszy, tegoroczny zeszyt naszego biuletynu Bociek, zawierający między innymi sprawozdanie z naszej działalności w roku 2015. Zapraszamy do lektury:

content/view/1074/353