Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło medialnie"Strategię rozwoju wodnych dróg śródlądowych w Polsce":

https://www.mgm.gov.pl/185-konferencja-prasowa-strategia-rozwoju-srodladowych-drog-wodnych-w-polsce

 

Jak na razie nie został ujawniony dokument, na którym oparte byłyprezentowane tezy.

 

Według przedstawionej przez Ministerstwo prezentacji pdf (zamieszczona naw/w stronie), strategia miałaby polegać na:

- dostosowaniu Odry do parametrów tzw. Va klasy dróg wodnych (głębokość 2,8m, dostosowanie do barek 1300-1500 t.), co wymagałoby kaskadyzacji Odryprzez budowę 22 stopni wodnych, przekształcenie budowanego zbiornikaRacibórz Dolny ze zbiornika suchego w zbiornik mokry, wyprostowania korytaOdry w wielu miejscach, znacznego pogłębienia i koncentracji koryta),budowie kanału Odra-Łaba-Dunaj i Kanału Śląskiego;

- kaskadyzacji Wisły na odcinku od Warszawy do ujścia, przebudowie Wisłygórnej, budowie stopnia w Niepołomicach;

- budowie drogi wodnej Bugiem do Brześcia,

- znacznej rozbudowy drogi wodnej Wartą, Notecią i Kanałem Bydgoskim.

 

Inwestycje miałyby, wg autorów koncepcji, kosztować ok 60 mld zł, choć wświetle kosztów innych podobnych inwestycji kwota ta wydaje się kilkukrotniezaniżona. Pieniądze na finansowanie miałyby pochodzić "z wielu źródeł", bezbliższego ich wskazania, z wyjątkiem "zainteresowania energetyków isamorządów".