W połowie lipca, przy współpracy szeregu osób, organizacji i instytucji, rozpoczęliśmy zaplanowaną na kilka lat akcję przywracania odpowiedniego znaczenia rezerwatowej ochronie przyrody i nadrabiania zaległości w tym zakresie. W każdym województwie akcją kierować będą koordynatorzy regionalni – specjaliści z zakresu ochrony przyrody lub ich zespoły, współpracujący z zainteresowanymi osobami i instytucjami, gromadzący i weryfikujący dane. Na pierwszym etapie prac, w ciągu około roku, zamierzamy zgromadzić podstawową wiedzę o obiektach, o których istnieją stosunkowo aktualne, nie starsze niż 10 lat, dane literaturowe bądź spójne i wiarygodne materiały niepublikowane, pozwalające wypełnić prostą kartę obiektu. Pod poniższym adresem znaleźć można podstawową informacje o akcji oraz linki do wykazu i adresów koordynatorów regionalnych i prostej karty wstępnego zgłoszenia obiektu, do wypełnienia jako arkusz programu exel.

 

content/view/1110/585

 

Będziemy wdzięczni za zalinkowanie tej informacji na Państwa stronach i profilach oraz rozpowszechnienie wśród potencjalnie zainteresowanych osób. Koncepcje dla województw, a następnie koncepcję krajową, zawierające nie tylko propozycje uzupełnienia sieci, ale także charakterystykę i ocenę ich aktualnego stanu, opublikujemy jako recenzowane wydawnictwa naukowe. Prace prowadzące do wypracowania koncepcji planujemy na lata 2016 - 2018. Chętnie nawiążemy kontakt ze wszystkimi zainteresowanymi współpracą osobami, jednostkami administracji – regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, jednostkami Lasów Państwowych, a także regionalnymi i lokalnymi organizacjami społecznymi. Liczymy na zaangażowanie w akcję szerokiego grona przyrodników. Jeśli znacie Państwo obiekty spełniające opisane w informacji kryteria i kwalifikujące się do ochrony rezerwatowej i dysponujecie danymi pozwalającymi choćby wstępnie wypełnić kartę – proszę zrobić to koniecznie. Jako załącznik potrzebna też będzie mapka z proponowanymi granicami obiektu. Propozycje przesłać można na adres Klubu (www.kp.org.pl), bądź bezpośrednio do koordynatora regionalnego.

 

---

Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe

Avast.https://www.avast.com/antivirus