Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego zaprasza, jako współorganizator, na Lubelskie Spotkania z Tradycją Łowiecką, jakie odbędą się 28 sierpnia 2016 r. w Zwierzyńcu. W programie przewidziano m. in. konkurs skubania ptaków łownych.

Główny Konserwator Przyrody, Andrzej Szweda-Lewandowski, rozesłał do parków narodowych pismo z uprzejmą prośbą o zainteresowanie pracowników parków narodowych studium podyplomowym gospodarki łowieckiej, jakie jest organizowane na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Minister pisze m. in. „Obserwowany w ostatnich latach wzrost liczebności zwierząt łownych niesie za sobą zwiększenie szkód przez nie powodowanych, zarówno w uprawach rolnych jak i leśnych, wpływa na populacje innych zwierząt oraz rodzi uzasadnione konflikty społeczne. Nadmierna populacja zwierzyny musi zatem być redukowana, również w parkach narodowych”.

Według najnowszych zbiorczych danych statystycznych GUS za 2014 r., w parkach narodowych polowań na ptaki jak na razie, od kilkunastu już lat, nie prowadzi się. W 2014r. odstrzelono w parkach 291 jeleni, 113 saren, 1189 dzików, w tym:

Babiogórski PN - 15 jeleni;
Białowieski PN - 18 dzików;
Biebrzański PN - 53 dziki;
Bieszczadzki - nie było odstrzałów;
Bory Tucholskie - 8 jeleni;
Drawieński - 21 jeleni, 3 sarny, 6 dzików;
Gorczański - 1 jeleń;
Gór Stołowych - 45 jeleni;
Kampinoski - 18 jeleni, 53 sarny; 728 dzików;
Karkonoski - 1 jeleń;
Magurski - 54 jelenie;
Narwiański - nie było odstrzałów;
Ojcowski - 88 dzików;
Pieniński - 3 jelenie i 1 dzik;
Poleski - 1 jeleń, 28 saren, 48 dzików;
Roztoczański – 1 jeleń, 5 dzików;
Słowiński - nie było odstrzałów;
Świętokrzyski -- nie było odstrzałów;
Tatrzański - nie było odstrzałów;
Ujście Warty – 9 dzików;
Wielkopolski - 101 jeleni, 11 saren, 163 dzików;
Wigierski - 16 jeleni, 2 sarny, 48 dzików;
Woliński - 4 jelenie, 13 dzików.