Jak wiadomo, od 1 stycznia 2017 r. obowiązują zliberalizowane przepisy dotyczące uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew, określane w mediach jako "Lex Szyszko". Najwięcej kontrowersji budzi przepis zezwalający na usuwanie bez zezwolenia gminy drzew przez osoby fizyczne ze swoich gruntów z powodów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, oraz przepis zezwalający na usuwanie drzew bez zezwolenia gminy wszelkim podmiotom w związku z przywracaniem gruntów do użytkowania rolniczego. Znowelizowane przepisy zezwalają też wszelkim podmiotom na usuwanie bez zezwolenia gminy wszelkich drzew do 50 cm obwodu, a topól, wierzb, kasztanowców, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych, robinii oraz platanów – do 100 cm obwodu. Gminy mogą też od 1 stycznia 2017 r. zezwalać na usuwanie drzew z alei przydrożnych bez obowiązku uzgodnienia tego z RDOŚ.

Innym elementem "Lex Szyszko" jest jednak także przepis zezwalający gminom na dalszą liberalizację przepisów, przez znoszenie na swoim terenie obowiązku uzyskania zezwolenia gminy także w innych przypadkach, a także na obniżanie opłat za usuwanie drzew. Po dwóch miesiącach obowiązywania tego prawa sprawdziliśmy w Dziennikach Urzędowych województw, które gminy skorzystały z nowych upoważnień ustawowych i w jaki sposób tego dokonały.

Cztery gminy w Polsce skorzystały dotąd z art. 83f ust 1a ustawy i rozszerzyły na swoim terenie możliwość usuwania drzew bez zezwolenia gminy:
 • Gmina Chełmiec (małopolskie) w kuriozalnej uchwale edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2017/919/ zniosła de facto obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie wszelkich drzew (obowiązek zniesiono dla drzew „młodszych niż 200 lat, lub których obwód nie przekracza 1000 cm, lub usuwanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub usuwanych bez związku z prowadzeniem działalności gospodarczej”).
 • Gmina Zawoja (małopolskie) zniosła obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew: w alejach przy drogach publicznych, w korytach rzek oraz zagrażających funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych.
 • Gmina Wielopole Skrzyńskie (podkarpackie) zniosła obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew w alejach przydrożnych.
 • Gmina Kościerzyna (pomorskie) zniosła obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew „które utrudniają lub uniemożliwiają przejazd pojazdów” w alejach przydrożnych, oraz „drzew usuwanych w związku z wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych rosnących w zadrzewieniu”

 • Wymienione niżej gminy wprowadziły na podstawie art. 85 ust 4a znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody własne obniżone stawki za usuwanie drzew i krzewów. W kilku gminach obniżono opłatę do poziomu 1 zł za cm obwodu drzewa. Obniżenie opłat skutkuje także obniżaniem kar za usunięcie drzewa bez zezwolenia, stanowiących co do zasady dwukrotność opłaty, a gdyby usuniecie było zwolnione z opłaty – jej równowartość.
  Dla porównania podajemy obliczoną według tych stawek wysokość opłaty za usunięcie lipy o obwodzie 250 cm w poszczególnych gminach. Jeśli Rada Gminy nie uchwaliła inaczej, opłata za usunięcie takiej lipy (o ile nie stosuje się ustawowe zwolnienie z opłat) wynosi na mocy znowelizowanej ustawy 125 000 zł, tzn. taka stawka opłaty obowiązuje we wszystkich nie wymienionych niżej gminach w Polsce.

  Województwo dolnośląskie:
 • Gmina Czernica – 17 500 zł
 • Gmina Oława – 12 500 zł

 • Województwo kujawsko-pomorskie:
 • Miasto i Gmina Koronowo – 2 500 zł
 • Gmina Osielsko – 625 zł

 • Województwo lubuskie:
 • Miasto i Gmina Sława – 1 250 zł

 • Województwo łódzkie:
 • Miasto Piotrków Trybunalski – 25 000 zł

 • Województwo małopolskie:
 • Gmina Łabowa – 250 zł
 • Miasto i Gmina Trzebinia – 7 500 zł
 • Sucha Beskidzka – 31 250 zł
 • Gmina Lanckorona – 250 zł
 • Miasto i Gmina Alwernia – 7 500 zł
 • Gmina Podegrodzie – 51 922,50 zł
 • Gmina Zawoja – 3 125 zł

 • Województwo mazowieckie:
 • Gmina Winnica – 10 000 zł
 • Miasto i Gmina Błonie – 20 000 zł
 • Miasto Pułtusk – 30 000 zł
 • Miasto i Gmina Łochów – 13 500 zł
 • Miasto Radom – 23 250

 • Województwo opolskie:
 • Gmina Pokój – 5000 zł

 • Województwo podkarpackie:
 • Gmina Miejsce Piastowe – 12 500 zł
 • Miasto Mielec – 7 500 zł
 • Miasto Rzeszów – 12 500 zł
 • Gmina Jasienica Rosielna – 2 500 zł

 • Województwo podlaskie:
 • Miasto i Gmina Łapy – 6 900 zł
 • Gmina Kołaki Kościelne – 25 000 zł
 • Gmina Białowieża – 2 875 zł

 • Województwo pomorskie:
 • Gmina Ustka – 12 500 zł
 • Gmina Kościerzyna – 500 zł
 • Gmina Słupsk – 7 500

 • Województwo śląskie:
 • Gmina Brenna – 6 500 zł
 • Gmina Czerwionka-Leszczyny – 6 250 zł
 • Gmina Pilchowice – 3 125 zł

 • Województwo świętokrzyskie:
 • Miasto Starachowice – 15 500 zł

 • Województwo wielkopolskie:
 • Miasto i Gmina Swarzędz – 3 750 zł
 • Gmina Babiak – 250 zł
 • Miasto i Gmina Krzyż – 250 zł
 • Gmina Lisków – 12 500 zł
 • Gmina Powidz – 15 000 zł

 • Województwo zachodniopomorskie:
 • Miasto i Gmina Gryfino – 4 800 zł