Po dwuletniej przerwie wznowiliśmy wydawanie serii MONOGRAFIE PRZYRODNICZE wydając właśnie monografię bąka (Botautus stellaris) autorstwa Marcina Polaka. Książkę, w cenie 18 zł, kupić można w sklepie internetowym Klubu Przyrodników. W marcu ukaże się monografia łabędzia krzykliwego, a w przygotowaniu monografie granicznika płucnika, borsuka i kolejne.

Ukazał się także zeszyt 4/2016 Przeglądu Przyrodniczego zawierający artykuły przygotowane na podstawie wystąpień z sesji pt. Rezerwaty – czas na comeback!, która odbyła się w kwietniu ubiegłego roku w Karpaczu. Zeszyt w formie papierowej, w cenie 12 zł, można nabyć w naszym sklepie, natomiast TU znaleźć można pliki pdf poszczególnych artykułów. W marcu ukaże się zeszyt 1/2016 Przeglądu.