Minister Środowiska 5 września 2017 r. wydał zarządzenie w sprawie zmiany zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie zmieniające:
dziennikurzedowy.mos.gov.pl/fileadmin/Dziennik_Urzedowy/user_upload/zarz_udzenie-_zmiana_TPN.pdf
Zarządzenie zmieniane:
dziennikurzedowy.mos.gov.pl/fileadmin/attachments/article/643/zarz.%20M%C5%9A%20ws.%20zada%C5%84%20ochronnych%20dla%20Tatrza%C5%84skiegoPN.pdf

Zapis „Umożliwienie przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych. Nieingerowanie w wybrane obszary leśne, gdzie przebieg naturalnych procesów służy osiągnięciu celu ochrony jakim jest renaturalizacja ekosystemów leśnych – 419,5 ha” (dotyczący lasów w obszarze ochrony czynnej, w których jednak ochrona jest realizowana przez umożliwienie przebiegu naturalnych procesów w celu osiągnięcia celu ochrony) został zmieniony na „Umożliwienie przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych. Nieingerowanie w wybrane obszary leśne, gdzie przebieg naturalnych procesów służy osiągnieciu celu ochrony, jakim jest renaturalizacja ekosystemów leśnych – 20,6 ha”, a obszar wdrażania takiego podejścia został ograniczony zaledwie do jednego (sic!) wydzielenia leśnego. Tym samym obszar praktycznego stosowania ochrony biernej w TPN został zmniejszony o blisko 400 ha.
Zmiana dokonana została na wniosek samego TPN, „dla uniknięcia konfliktów społecznych”, pod wpływem nacisków mieszkańców wsi Murzasichle i Małe Ciche, którzy chcieli w tym obszarze pozyskiwać drewno, zwłaszcza drzewa powalone przez wiatr halny w I kwartale 2017 r.; mimo że sam Park uważa iż z przyczyn przyrodniczych ingerencji w te ekosystemy leśne, także po zniszczeniach drzewostanu przez wiatr, nie należałoby podejmować.

Inne zmiany dotyczą szkółki leśnej oraz dodatkowego umożliwienia transportu konnego turystów na szóstym w TPN odcinku: Małe Ciche-Zazadnia.