Park Narodowy Gór Stołowych zajął stanowisko w sprawie... Puszczy Białowieskiej i opublikował je na swojej stronie internetowej:
www.pngs.com.pl/news/2017/21082017a/PUSZCZA%20BIA%C5%81OWIESKA.pdf Dyrektor PNGS, Pan Bartosz Małek, przedstawia w nim swoją wiedzę i poglądy na temat gradacji kornika, odwołując się także do przykładu Parku Narodowego Las Bawarski w Niemczech, w którego lasach rzekomo "praktycznie nie ma życia", w konsekwencji pozostawionej własnemu losowi gradacji kornika.

Nie widzimy powodu, by dyskutować z Parkiem Narodowym Gór Stołowych o sposobach ochrony Puszczy Białowieskiej. Jednak, w trosce o Park Narodowy Gór Stołowych, uznaliśmy za konieczne polemikę z niektórymi tezami jego Dyrektora:
Gradacje kornika a ochrona przyrody w swierkowych lasach górskich Europy – polemika z Dyrektorem Parku Narodowego Gór Stołowych (Plik PDF)

http://www.kp.org.pl/pl/inna-dzialalnosc/wystapienia-i-stanowiska-kp/plany/132-stanowiska-w-sprawie-planow-ochrony-i-planow-zadan-ochronnych