Dekretem 9.142 z 22 sierpnia Prezydent Brazylii Michel Temer zniósł reżim ochrony tzw. "rezerwatu miedziowego" Reserva Nacional do Cobre e seus associados (RENCA), położonego na granicy stanów Para i Amapa w północnej Brazylii. Obowiązujący od 1984 r. "rezerwat miedziowy", o powierzchni ponad 46 tys. km2 (to więcej niż np. cała powierzchnia Estonii), ograniczał dostęp prywatnych kompanii górniczych do wydobywania miedzi i innych zasobów naturalnych na tym obszarze (bogatym w złoża miedzi, złota, żelaza, manganu i tantalu), zastrzegając wyłączność dla państwowej jednostki brazylijskiej. Nakładał się na 9 przyrodniczych obszarów chronionych, chroniących lasy Amazonii, dając im dotychczas przynajmniej częściową ochronę przed górnictwem.

Prezydent uzasadnił tę decyzję koniecznością wsparcia rozwoju gospodarczego, w tym górnictwa, oraz... potrzebą ochrony środowiska (wywodząc, że możliwość udzielania legalnych koncesji górniczych z kontrolowanymi warunkami ochrony środowiska zmniejszy bardziej szkodliwe przypadki nielegalnego wydobywania kopalin).

Dekret znoszący reżim ochrony:
pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=13&data=23/08/2017
Dekret zniesiony:
www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-89404-24-fevereiro-1984-439865-publicacaooriginal-1-pe.html

Informacje prasowe:
www.reuters.com/article/us-brazil-amazon-mining-idUSKCN1B52CO
www.forest-monitor.com/pl/rezerwaty-przyrody-wrogiem-rolnictwa-przemyslu/