W ramach prowadzonej przez Klub Przyrodników, wspólnie z kilkunastoma innymi organizacjami akcji „Rezerwaty przyrody – czas na comeback!” ukazała się książka „Rezerwaty przyrody województwa lubuskiego – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Na prawie 400 stronach zaprezentowano historię ochrony rezerwatowej w granicach obecnego województwa lubuskiego, przeanalizowano jej stan obecny, omówiono 67 ustanowionych do tej pory obiektów, oraz zaproponowano autorską, choć skonsultowaną z wieloma specjalistami, koncepcję rozwoju sieci. Jej podstawę stanowią propozycje i opisy 100 obiektów kwalifikujących się do ochrony rezerwatowej i ochrony takiej, zdaniem autorów, wymagające. Dla każdego obiektu podano lokalizację, określono granice oraz wskazano i opisano najważniejsze walory uzasadniające potrzebę ochrony, a także zilustrowano mapą i zdjęciami. Jest to pierwsze podsumowanie akcji dla województwa, w kolejnych latach będą ukazywać się podobne opracowania dla innych województw, a w końcu koncepcja dla Polski.

Publikację, w cenie 39 zł, nabyć można tu:
www.kp.org.pl/index.php?page=shop.product_details&category_id=15&flypage=flypage.tpl&product_id=519&option=com_virtuemart&Itemid=171

Rezerwaty to ciągle najskuteczniejsza forma ochrony i trwałego zabezpieczenia przyrody. Istnienie ich racjonalnej sieci, chroniącej reprezentatywną część naturalnych ekosystemów i siedlisk ginących gatunków, jest warunkiem koniecznym skutecznej ochrony przyrody w Polsce. Nie zastąpi ich ani Natura 2000, chroniąca wybrane, często wyrwane z szerszego kontekstu, elementy przyrody, ani system powierzchni referencyjnych w Lasach Państwowych. Zasadniczy mechanizm akcji “Rezerwaty przyrody - czas na comeback!” opiera się na społecznym zaangażowaniu przyrodników. W każdym województwie akcją kierują koordynatorzy regionalni – specjaliści z zakresu ochrony przyrody, lub ich zespoły, współpracujący z zainteresowanymi osobami i instytucjami, gromadzący i weryfikujący dane. Oprócz planowanych publikacji w ramach akcji powstaje publicznie dostępna baza danych oraz dokumentacje projektowe najcenniejszych obiektów.

Liczymy na zaangażowanie w akcję szerokiego grona przyrodników, do tej pory współpracuje z nami prawie 100 osób, a systematycznie uzupełniana baza danych liczy ponad 500 obiektów. Szczegółowe materiały dotyczące akcji, znaleźć można na stronie:
content/view/1110/738