Wśród wielu już wyroków sądów karnych, uniewinniających kolejne osoby od zarzutów naruszenia porządku publicznego przez blokowanie harwesterów prowadzących cięcia w Puszczy Białowieskiej, na uwagę jasnością przedstawionej wykładni zasługuje wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z 12 lipca. Sąd odrzucił apelację Policji i utrzymał wcześniejszy wyrok hajnowskiego sądu okręgowego, uznający że blokujący działali w stanie wyższej konieczności, bardzo precyzyjnie uzasadniając spełnienie jego przesłanek. Sąd uznał, że czynne przeciwstawienie się cięciom było wręcz obywatelskim obowiązkiem, a „obwinieni swoim działaniem, motywacją, determinacją, odwagą, poświęceniem wskazywali, że szanują i chcą szanować obowiązujący porządek prawny”. Sąd bardzo krytycznie ocenił również subiektywizm notatek sporządzanych w tej sprawie przez Policję.

Streszczenie ustnego uzasadnienia wyroku dostępne jest w prasie i na Facebooku, np. na:
bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,23666869,obroncy-puszczy-bialowieskiej-prawomocnie-uniewinnieni-tylko.html
www.facebook.com/dlapuszczy/

Stan wyższej konieczności jest jednym z tzw. kontratypów, wyłączających bezprawność czynów teoretycznie zabronionych. Zgodnie z art. 26 kodeksu karnego „Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego”.