Miesiąc temu media obiegła informacja o wypowiedzi Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka na spotkaniu z mieszkańcami Mławy 1 lipca 2018 r. Minister powiedział m. in. „Żyjemy w czasach nadmiernej wrażliwości w ochronie zwierząt, tak delikatnie powiem (...) My wprowadziliśmy taką zasadę – RDOSie mają sugestię wręcz, żeby bardzo chętnie wyrażać zgody na odstrzały zwierząt chronionych gatunkowo, czyli łosie, żubry, bobry (...) co do wilków myślę że też zajdzie za chwilę taka potrzeba”. W dalszej części swojej ówczesnej wypowiedzi, Minister zasugerował, że taka polityka jest obejściem wymogów prawa Unii Europejskiej wymagającego ścisłej ochrony niektórych gatunków. Słowa Ministra zostały utrwalone przez Lokalny Serwis Informacyjny Nasz@Mlawa i ich nagranie jest dostępne na:
www.youtube.com/watch?v=FpCh2zmK0kA

W piśmie do Klubu Przyrodników, odpowiadającym na nasze zapytanie z 11 lipca 2018 r., Sławomir Gurtowski – dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem MŚ – zaprzecza obecnie słowom swojego Ministra co do „wprowadzenia zasady” i „skierowania do RDOŚ sugestii” w tej sprawie, twierdząc że „Minister Środowiska nie ma możliwości wydawania w tym zakresie poleceń Regionalnym Dyrektorom Ochrony Środowiska”.

Natomiast Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, zapytany przez nas czy i w jakiej formie GDOŚ lub RDOŚ otrzymały w tej sprawie „sugestie”, nie odpowiedział dotąd na to pytanie.