19 października 2019 r. w Poznaniu odbył się zjazd założycielski w celu powołania Polskiego Towarzystwa Ekologicznego (PTEKol). Ma ono być towarzystwem naukowym, mającym na celu rozwijanie i propagowanie ekologii jako dziedziny nauki oraz wspieranie jej stosowania w praktyce. Do towarzystwa mogą należeć osoby prowadzące działalność naukową lub edukacyjną w dziedzinie ekologii. Działalność Towarzystwa ma być kontynuacją i rozwinięciem działań wcześniejszego towarzystwa o tej nazwie, które działało do początków XX w. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. Zjazd założycielski wybrał zarząd PTEkol w składzie:

1.       Wiktor Kotowski (prezes)

2.       Katarzyna Celejewska-Mrozek

3.       Olga Cholewińska

4.       Andrzej Jagodziński

5.       Agnieszka Kolada

6.       Mariusz Lamentowicz (sekretarz)

7.       Ewa Mierzejewska (skarbnik)

8.       Aleksander Rachwald (wiceprezes)

9.       Krzysztof Szoszkiewicz

10.   Piotr Tryjanowski

Towarzystwa naukowe (jest ich w Polsce ok. 350) działają w Polsce na podstawie ogólnego prawa o stowarzyszeniach, choć podnoszone są postulaty stworzenia specyficznych ram prawnych dla społecznego ruchu naukowego, w tym towarzystw naukowych.