Ukazał się 2 zeszyt XXX tomu wydawanego przez nas kwartalnika “Przegląd Przyrodniczy”.

W numerze:

  • sprawozdanie z XXIV wystawy grzybów Puszczy Białowieskiej zawierające kolejne materiały do poznania mykobioty tego obszaru, jak co roku obfitujące w doniesienia o stwierdzeniu podczas zbiorów na potrzeby wystawy gatunkach nowych dla Polski (w tym roku 6) i Puszczy Białowieskiej (21),
  • artykuł o rozmieszczeniu i problemach ochrony grzybieńczyka wodnego w Dolinie Dolnej Odry w kontekście planowanych tam prac regulacyjnych,
  • artykuł o fitocenozach mannicy odstającej i solirodu zielnego w rezerwacie przyrody Ciechocinek i problemach ich ochrony,
  • artykuły o skorkach, prostoskrzydłych, karaczanach i modliszkach powiatu pleszewskiego; ważkach nadmorskich zagłębień międzywydmowych w Słowińskim Parku Narodowym’'; motylach dziennych Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Lasy Sieniawskie”; rozmieszczeniu nocka orzęsionego w południowej części województwa śląskiego oraz krytyczny przegląd doniesień o występowaniu jaszczurki zielonej w Polsce,
  • notatki o stanowiskach gnidosza, piskorza i gniewosza plamistego
  • recenzja książki Piotra Tryjanowskiego „Rozum z ptakami odlatuje”.

Zapraszamy do lektury, a tych którzy wolą czytać z papieru zachęcamy do zakupu zeszytu lub prenumeraty czasopisma.

Ukazał się także adresowany do członków Klubu, ale dostępny na stronie www w formie pliku pdf biuletyn Klubu Przyrodników “Bociek” (zeszyt 138)  

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy wspierają naszą działalność!