Na unijnym portalu:

https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/

zamieszczone tam dane o stanie ochrony gatunków i siedlisk z załączników Dyrektywy Siedliskowej zostały uzupełnione o wyniki krajowych raportów z 2019 r., a więc o wyniki raportowania za lata 2013-2018. Dostępne są także nowe dane dla Polski.