W ramach działalności statutowej Klubu Przyrodników analizujemy skuteczność ochrony obszarów Natura 2000 i planowania tej ochrony, zwłaszcza w formule „planów zadań ochronnych”. W szczególności, chodzi to u realizację obowiązków wynikających z art. 6.1 dyrektyw siedliskowej „Dla specjalnych obszarów ochrony Państwa Członkowskie tworzą [i wdrażają!] konieczne środki ochronne […] odpowiadające ekologicznym wymaganiom typów siedlisk przyrodniczych, wymienionych w załączniku I, lub gatunków, wymienionych w załączniku II, żyjących na tych terenach”, jak również art. 6.2 dyrektywy „Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu uniknięcia na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia znaczącego dla celów Dyrektywy niepokojenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary”

W związku z tym, bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych o podzielenie się swoimi opiniami i informacjami na ten temat.

Szczególnie interesuje nas, czy w jakichś obszarach Natura 2000 (a jeśli tak to na jaką skalę) skuteczność ochrony budzi wątpliwości i wymagałaby poprawienia, w tym czy dochodziło do przypadków w których:

1.       Ustanowiono PZO dla obszaru Natura 2000 z sensownymi zapisami, ale następnie zmieniono ten PZO w taki sposób, że skuteczność ochrony została pogorszona. W takich przypadkach bylibyśmy wdzięczni za syntetyczny opis, ale także za jak najdokładniejsze uzasadnienie tego pogorszenia skuteczności ochrony (mile widziane wszelkie fakty, dokumentacja).

2.       Znane i udokumentowane są konkretne potrzeby ochrony (np. w formie opracowanej dokumentacji PZO, publikacji naukowych, innych ekspertyz, wskazujących „konieczne środki ochronne odpowiadające ekologicznym wymaganiom gatunków/siedlisk”), a mimo to ustanowiony PZO nie uwzględnia i nie zaspokaja tych potrzeb. W takich przypadkach bylibyśmy wdzięczni za syntetyczny opis, ale także udostępnienie lub wskazanie odpowiednich dokumentacji, ekspertyz, itp.

 

3.       Znane i udokumentowane są konkretne potrzeby ochrony (np. w formie opracowanej dokumentacji PZO, publikacji naukowych, innych ekspertyz, wskazujących „konieczne środki ochronne odpowiadające ekologicznym wymaganiom gatunków/siedlisk”), ale potrzeby te nie są zaspokojone bo PZO nie ma, albo jest ale nie jest wdrażany. W takich przypadkach bylibyśmy wdzięczni za syntetyczny opis, ale także udostępnienie lub wskazanie odpowiednich dokumentacji, ekspertyz, itp.

 

4.       W obszarze Natura 2000 dochodzi do ewidentnego i znaczącego pogarszania stanu siedlisk lub niepokojenia gatunków (tu potrzebne dowody, dokumentacja) przy braku reakcji na ten fakt. W takich przypadkach bylibyśmy wdzięczni za syntetyczny opis, ale także dowody na takie pogorszenia.

 

Uprzejmie proszę o ewentualne informacje na mój email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prośbę można przekazać dalej, wszystkim ewentualnym zainteresowanym.

z poważaniem

Paweł Pawlaczyk

Klub Przyrodników