Ukazał się zeszyt 3/2019 Przeglądu Przyrodniczego, a w nim artykuły o grzybach wielkoowocnikowych Babiogórskiego Parku Narodowego, dwóch gatunkach prostoskrzydłych – odkrytej po 30 latach nieobecności trajkotce czerwonej i rozprzestrzeniającym się w Polsce nadrzewku południowym, modliszce zwyczajnej na Nizinie Mazowieckiej i znaczeniu jaskini Szachownica dla nietoperzy. Ponadto notatki o trzech rzadkich gatunkach grzybów – pajęczynowcu złotawym, wodnisze marcowej i lipniku lepkim, inwazyjnym małżu – szczeżui chińskiej, motylach – dostojce eunomii i niedźwiedziówce włodarce, pająku – poskoczu krasnym oraz nowym stanowisku żołny.

Zeszyt w wersji drukowanej można zakupić  w Sklepie.
Kolejny zeszyt Przeglądu - 4/2019, zawierający materiały z zeszłorocznej sesji Klubu Przyrodników “Natura 2000 – czy to działa?” ukaże się w marcu. Ewentualni spóźnieni autorzy wystąpień mogą jeszcze, rzutem na taśmę, w ciągu kilku dni, przysłać artykuł do druku.

Zachęcamy także do lektury naszego Biuletynu “Bociek”, najnowszy zeszyt 3/2019 znaleźć można także na stronie Wydawnictwa poświęconej temu builetynowi.