W ramach wydawanej od roku 1990 serii “Monografie przyrodnicze” wydaliśmy zeszyt nr 24 - monografię wodniczki Acrocephalus paludicola, gatunku ptaka na krawędzi wymarcia, jednego z nielicznych gatunków dla których Polska stanowi najważniejszą ostoję. Autorem monografii jest prof. Andrzej Dyrcz, który badaniom gatunku poświęcił kilkadziesiąt lat. Zapraszamy do sklepu, gdzie można ją nabyć.

Dotychczas ukazały się monografie: kormorana, wilka, bielika, gniewosza, plamistego, bobra, żółwia błotnego (dwa różne opracowania), cietrzewia, chrząszczy kózkowatych, żołny, głuszca, gąsiorka, węża Eskulapa, kląskawki, pustułki, kruka, raków, susła perełkowanego, chomika, europejskiego, sokoła wędrownego, bąka, łabędzia krzykliwego i borsuka. Sprzedaż wysyłkową “Monografii” prowadzi Wydawnictwo Klubu Przyrodników.

Spośród nowości innych wydawców, polecamy obszerną pozycję “Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej – ujęcie proekologiczne” autorstwa Macieja Przewoźniaka i Jarosława T. Czochańskiego. Jak reklamuje wydawca – Bogucki Wydawnictwo Naukowe – jest to pierwsza w Polsce książka pokazująca relacje i korzyści jakie człowiek może czerpać z potencjału środowiska przyrodniczego, zarazem zachowując jego najcenniejsze zasoby dla przyszłych pokoleń, z poszanowaniem ładu przestrzennego i kreowaniem poprawnych relacji człowiek–środowisko. Zapraszamy do sklepu.