W maju ukazały się dwa zaległe zeszyty wydawanego przez Klub Przyrodników kwartalnika “Przegląd Przyrodniczy”. Ostatni zeszyt ubiegłoroczny (4/2019) zawiera materiały z organizowanej przez nas w kwietniu 2019 w Ciechocinku sesji naukowej p.t. “Natura 2000 – czy to działa?”
Wersje elektroniczne 7 obszernych artykułów składających się na zeszyt, w formie plików pdf, znaleźć można na stronie wydawnictwa.
 
Większość objętości pierwszego tegorocznego zeszytu (1/2020) zawiera wyjątkowo jak na nasze pismo obszerny artykuł Błażeja Gierczyka i Tomasza Ślusarczyka – Materiały do mykobioty Wielkopolski. Treść zeszytu znaleźć można na stronie wydawnictwa.
Wersje drukowane zamówić można przez internet w sklepie na stronie www Klubu Przyrodników. Zachęcamy również do prenumeraty.
 
Kolejny zeszyt – 2/2020, ukaże się w lipcu.
Zamykając ostatni ubiegłoroczny numer pisma zakończyliśmy 30. rok jego wydawania. Za te lata wspólnej pracy i zabawy, jako jedyny dotychczas Redaktor Naczelny, serdecznie dziękuję wszystkim obecnym i dawnym Redaktorom, Tłumaczom, Drukarzom, Współpracownikom, Recenzentom, Autorom i Czytelnikom.