Na zlecenie Komisji Europejskiej powstały europejskie programy ochrony (Habitat Action Plans) siedlisk przyrodniczych 6210 (murawy kserotermiczne) i 4030 (suche wrzosowiska). Dokumenty zawierają dość dogłębne opisy występowania, zróżnicowania i ekologii danego typu siedliska w Europie, podsumowanie ocen stanu ochrony, podsumowanie raportowa nich w Europie zagrożeń, ogólne wskazówki do ustalania celów ochrony na poziomie krajowym oraz do planowania ochrony na poziomie obszaru, syntetyczne opisy typowych metod ochrony i odtwarzania, stosowane metody monitoringu i rekomendacje w tym zakresie, ogólny przegląd potencjalnych możliwości finansowania ochrony (z informacją także o lukach i trudnościach).

 

Habitat Action Plan dla muraw kserotermicznych (6210)

Habitat Action Plan dla wrzosowisk (4030)

 

W zaproszeniu do aplikowania o tzw. Projekty Przygotowawcze LIFE Komisja zaprasza do aplikowania o 1,5 mln Eur na promocję wdrażania w ciągu 5 lat pierwszego z tych planów (dla muraw kserotermicznych), co ma polegać na pomocy państwom członkowskim we wdrażaniu przewidzianych w planie działań, zbieraniu informacji o postępie w ich wdrażaniu oraz o osiągniętych rezultatach.

 

24.06.2020