W piątek, 26 czerwca, w wieku 81 lat, zmarł Profesor Ludwik Tomiałojć. Dla kilku pokoleń polskich ornitologów był niekwestionowanym autorytetem naukowym, guru polskiej faunistyki ornitologicznej, a jego kolejne wydania opracowań ptaków Polski były swoistą biblią nowoczesnej, opartej na rzetelnych podstawach naukowych, wiedzy o statusie i rozmieszczeniu ptaków. Międzynarodowy rozgłos przyniosły mu trwające kilka dziesięcioleci, prace nad zespołami ptaków lęgowych Puszczy Białowieskiej, a także wieloletnie badania awifauny miast, podsumowane w tym roku wydaniem monumentalnej monografii ptaków Wrocławia. Jak mało kto angażował się w sprawy ochrony przyrody - oprócz kształcenia kilkudziesięciu roczników wrocławskich studentów, aktywnie działał w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody i Komitecie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.  Był sympatykiem Klubu, uczestniczył w wielu naszych sesjach i zjazdach, a w roku 2008 za „długoletnia pracę i konsekwencję w działaniach na rzecz ochrony przyrody i edukacji”  został uhonorowany przyznawanym przez Klub wyróżnieniem – Orlim Piórem. Przez wiele ostatnich lat życia ubolewał nad pogarszającym się stanem ochrony przyrody oraz rosnącym brakiem zrozumienia i poszanowania przez polityków głosu nauki. Wyrazem tego były liczne artykuły i polemiki, a także apele kierowane do władz, społeczeństwa, a przede wszystkim przyrodników. Może w ramach pamięci o Nim i chwili zadumy nad Jego śmiercią warto przypomnieć sobie jeden z nich jaki znajdziecie na Naszej stronie.