W dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z dnia 26 czerwca 2020, pod pozycją 1859 ukazało się Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Rogalice”. Dotyczy ono powiększenia niewielkiego rezerwatu leśnego chroniącego grądy i łęgi olszowo-jesionowe, z pow. 6.06 ha, do pow.  26,07 ha. Jest to częściowa realizacja postulatu zawartego w wydanej przez nas w tym roku książce “Rezerwaty przyrody w woj. opolskim”, gdzie proponowana do ochrony powierzchnia wynosi jednak 52,18 ha, co i tak obejmuje tylko to co dziś pozostało z propozycji BULiGL z roku 1995, stanowiącej wówczas zwarty kompleks o pow. ponad 80 ha. Rezerwat leży w gminie Lubsza, w powiecie brzeskim, na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Brzeg.