Słowackie Ministerstwo Środowiska zdecydowało o powiększeniu do 1574 ha strefy ochrony ścisłej w rezerwacie Vihorlatský prales (2161 ha). Powiększenie nie jest znaczne – zaledwie 21 ha – ale o tyle ważne, że oprócz lasu obejmuje znany, najczęściej odwiedzany obiekt w górach Vihorlat - śródleśne jeziorko osuwiskowe Morskie Oko (ok. 13 ha), wraz z jego bezpośrednim sąsiedztwem. Decyzja oznacza odrzucenie wcześniejszego pomysłu Słowacji (oprotestowanego np. przez organizację pozarządową VLK), by Morskie Oko wyłączyć z obszaru światowego dziedzictwa UNESCO „Stare i pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy” pod pretekstem „uszczegóławiania granic” i renominacji słowackiej części tego obszaru. Nad jeziorko doprowadza asfaltowa droga i stoi nad nim schronisko – jak najłatwiej dostępny obiekt turystyczny w górach Vihorlat budziło ono pokusy  rozbudowania infrastruktury. Można mieć nadzieję że obecna decyzja przetnie takie zamierzenia.

 

Vihorlat to znana z naturalności przyrody grupa górska położona na pd. od Bieszczadów, w normalnych czasach łatwo dostępna także dla polskich turystów.

Vihorlatský prales to jedna ze słowackich części obszaru światowego dziedzictwa UNESCO „Stare i pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy”, złożonego z 78 obiektów w 12 krajach Europy.

 

Informacja.

Więcej o bukowym obszarze światowego dziedzictwa UNESCO.