Z okazji 75-lecia wydawania pisma “Chrońmy Przyrodę Ojczystą” postanowiono radykalnie zmienić jego profil. Dotychczasowy, utrwalony na rynku dwumiesięcznik naukowy, publikował artykuły i notatki fizjograficzne, artykuły przeglądowe i polemiki, recenzje wydawnictw, a także wspomnienia pośmiertne. Był swego rodzaju kroniką najważniejszych wydarzeń i spraw dotyczących ochrony przyrody w Polsce, a publikacja w nim inspirowała do aktywności naukowej i na swój sposób nobilitowała młodych przyrodników z kilku pokoleń. Od początku pismo było także organem (czy jeszcze istniejącej?) Państwowej Rady Ochrony Przyrody. W to miejsce, pod starym tytułem i z kontynuacją numeracji (jednak już bez dopisku “Organ PROP”), Redakcja proponuje kwartalnik publikujący “artykuły popularnonaukowe, tak, aby każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego”, w którym “trudne  i specjalistyczne określenia zostaną wytłumaczone, a najważniejsze informacje szczególnie podkreślone”. W pierwszym numerze znajdziemy między innymi artykuły o niedźwiedziach, o zimowaniu płazów, koegzystencji wilka i psa, rozmieszczeniu kłokoczki południowej w Polsce i restytucji bezkręgowców. Zeszyt otwiera obrazkowy spis treści. We wstępie Redakcja prosi o opinie i wyraża nadzieję, że “zmieniając się dla Was, uda się zatrzymać tych, którzy nas znają i trafić do tych, którzy jeszcze o nas nie słyszeli”. Opinię o kierunku wprowadzonych zmian najlepiej wyrobić sobie samodzielnie, zapoznając się z pierwszym numerem – spis treści i teksty wybranych artykułów znaleźć można na stronie IOP.