Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne, czy prawidłowe jest interpretowanie przez organy krajowe, że zalanie lub podtopienie łąki, skutkujące jej niewykoszeniem, skutkuje przerwaniem wymaganej 5-ciągłości istnienia trwałego użytku zielonego i tym samym pozbawia łąkę na 5 lat takiego statusu.

Pytanie dotyczy następującej sytuacji faktycznej: Rolnik w Ińskim Parku Krajobrazowym przystąpił w 2009 r. do realizacji pięcioletniego programu rolnośrodowiskowego na lata 2009-2013 w pakietach dotyczących trwałych użytków zielonych. W 2012 r. fragment o powierzchni ok. 10 ha był długotrwale podtopiony i zalany, co uniemożliwiło wykoszenie łąk w wymaganych terminach, rolnik otrzymał więc pomniejszoną płatność za 2012 r. (czego nie kwestionuje). Łąkę w 2012 r. skosił gdy stało się to możliwe - w październiku, tj. po wymaganym terminie. W 2013 r. wrócił do użytkowania całości zgodnie z reżimem odpowiednich pakietów. ARiMR uznał jednak, że podtopienie łąki i jej nieterminowe wykoszenie stanowiło "płodozmian" w wyniku którego łąka na 5 lat przestała być "trwałym" użytkiem zielonym, w związku z czym płatność za 2013 r. nie może obejmować powierzchni, która w 2012 r. była zalana.

Organy administracji I i II instancji wydawały w sprawie rozstrzygnięcia sześciokrotnie, a nadto sprawa była już dwukrotnie rozstrzygana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Aktualnie sprawa trafiła trzeci raz do tegoż sądu, ponieważ organy ARiMR nadal podtrzymują swoje stanowisko, powołując się przy tym na prawo UE.