Na stronie internetowej GDOŚ udostępnione są propozycje zmian obszarów siedliskowych sieci Natura 2000. Jak wyjaśnia GDOŚ „Zmiany te wynikają przede wszystkim z zobowiązań państwa polskiego względem wymogów prawa unijnego. W 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła szereg zarzutów odnośnie kompletności polskiej sieci obszarów Natura 2000, w tym dotyczących konieczności uzupełnienia sieci poprzez wyznaczenie nowych obszarów oraz powiększenie obszarów już istniejących. Część tych zarzutów Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznał za uzasadnione, a zatem zgodził się z koniecznością zaproponowania nowych obszarów Natura 2000 lub powiększenia obszarów już istniejących. Pozostałe zmiany wynikają ze wskazań zawartych w planach zadań ochronnych i planach ochrony, dokumentacji sporządzonej w ramach prac nad ww. planami lub uwag i wniosków zgłaszanych przez sprawujących nadzór nad obszarami Natura 2000”.

Materiał (tabelaryczne zestawienie oraz warstwy shp) jest dostępny na stronie Natura 2000 GDOŚ

GDOŚ zakłada utworzenie 15 nowych obszarów, powiększenie 29 obszarów istniejących i drobne (od 0,01 do 1,39 ha) zmniejszenia 8 istniejących obszarów. Łącznie powierzchnia obszarów Natura 2000 wzrosłaby o ok. 10 tys. ha.

 

W opinii Klubu Przyrodników propozycje utworzenia nowych i powiększeń istniejących obszarów są w większości słuszne, ale nie wyczerpują problemu kompletności sieci obszarów Natura 2000, w szczególności nadal brakować będzie  np. obszarów dla torfowisk alkalicznych 7230, zarośli panońskich 40A0, muraw napiaskowych 6120, jezior ramienicowych 3140,  mopka, nocka orzęsionego, nocka dużego.

 

Planowane nowe obszary:

 1. Bagna w Nowej Wsi
 2. Bory Chrobotkowe Puszczy Pyzdrskiej
 3. Drzesno
 4. Jaskinia Oblica
 5. Jaskinie Bajka
 6. Jaskinie Grudziądzkie
 7. Kirszniter
 8. Kłocie Raciąskie
 9. Mopki w Naruszewie
 10. Sikory Juskie
 11. Stawy Pluderskie
 12. Torfowisko Serafin
 13. Wożuczyn
 14. Wrzosy Wędrzyńskie
 15. Zbiornik na Oruni

 

Obszary planowane do powiększenia:

 1. Biała Lądecka
 2. Czerwony Bór
 3. Diabelskie Pustacie
 4. Dobromierz
 5. Dolina Bielawy
 6. Dolina Miały
 7. Dzika Orlica
 8. Forty Modlińskie
 9. Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika
 10. Jeziorka Chośnickie
 11. Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy
 12. Koło Grobli
 13. Kwiatówka
 14. Las Bielański
 15. Las Natoliński
 16. Lubogoszcz
 17. Nowosiółki (Julianów)
 18. Ostoja Czarnorzecka
 19. Ostoja Goleniowska
 20. Ostoja Pilska
 21. Pątnów Legnicki
 22. Pleszczotka
 23. Police-kanały
 24. Przyłęk nad Białą Głuchołaską
 25. Puławy
 26. Putnowice
 27. Sandr Wdy
 28. Słone Łąki w Pełczyskach
 29. Stawy w Borowej

 

Planowane korekty zmniejszające w obszarach:

 1. Dąbie
 2. Hubert
 3. Las Hrabenski
 4. Las Jana III  Sobieskiego
 5. Tylmanowa
 6. Kantor Stary
 7. Olszyny Rumockie
 8. Wiśliska