29 lipca 2020 r. opublikowane zostało zarządzenie RDOŚ w Gdańsku w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Lisia Kępa”

Zarządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.

 

Nowy rezerwat ma 313,4 ha. Położony jest w lasach nadleśnictwa Osusznica na pd. od Bytowa (między Rekowem a Pysznem), w istniejących obszarach Natura 2000 Lasy Rekowskie PLH220098 i Pływające Wyspy pod Rekowem PLH220022. Chroni mozaikę ekosystemów: torfowisk wysokich i przejściowych, jezior dystroficznych oraz borów bagiennych i lasów bukowych.

Dominującym elementem są kopułowe torfowiska wysokie, rozwinięte w kompleksie zagłębień i wytopiskowych wśród buczyn, porośnięte 150 letnim borem bagiennym z bażyną. W obrębie torfowiska zachowało się kilka jeziorek dystroficznych otoczonych szuwarkami turzycy bagiennej  oraz mszarami z przygiełką; z populacją rzadkiej wazki iglicy Nehalennia speciosa. Torfowiska okolone są buczynami.

Najbardziej znanym fragmentem rezerwatu jest jego część zachodnia - torfowiska okalające jezioro Leniwe oraz niewielkie jeziorko dystroficzne położone na wschód od jeziora Leniwego, funkcjonujące pod nazwą „Pływające wyspy k. Rekowa” i udostępnione ścieżką przyrodniczą. Charakterystycznym elementem unikatowego krajobrazu mszarów i jeziorek są tu pływające wyspy pła mszarnego.

Torfowiska rezerwatu były opisywane już w publikacjach J i M. Janowskich o torfowiskach Pojezierza Bytowskiego w latach 80-tych XX w. Dokumentację projektową opracował w 2004 r. Klub Przyrodników (zakładano w niej nieco większą powierzchnię – włączenie większej ilości buczyn otaczających torfowiska). Przychylność wobec projektu rezerwatu okazywało przez cały czas nadleśnictwo Osusznica, w tym szczególnie poprzedni jego nadleśniczy – Jarosław Czarnecki.  

 

Więcej o obiekcie – w artykule R. Stańko i K. Bociąg, opublikowanym w 2015 r. przez Wydawnictwo Klubu Przyrodników w zbiorze „Torfowiska Pomorza – identyfikacja, ochrona, restytucja”, dostępnym online na stronach Wydawnictwa.