Firma certyfikująca SGS Polska 8 stycznia 2021 r. zawiesiła certyfikat FSC dla RDLP w Łodzi. Zawieszenie jest skutkiem audytu przeprowadzonego w lipcu 2019 r., podczas którego wniesiono tzw. „polecenia działań korygujących”, stwierdzające niezgodność gospodarki leśnej w RDLP w Lodzi ze standardem FSC w zakresie:

  • stosowania środka chemicznego Dursban, klasyfikowanego jako „wysoce niebezpieczny”, bez uzyskania wymaganej w takim przypadku zgody FSC (tzw. derogacji);
  • niepozostawiania, w niektórych drzewostanach użytkowanych rębnie, kęp starodrzewia obejmujących co najmniej 5% użytkowanej powierzchni;
  • planowania i wykonywania rębni zupełnych w lasach sklasyfikowanych jako wodochronne.

Raport z audytu z 2019 r.

Raport, ani inne informacje opublikowane przez FSC, nie wyjaśniają jednak, dlaczego do zawieszenia doszło dopiero po ponad roku od upływu terminów wyznaczonych na usunięcie niezgodności, a przez ten czas drewno pochodzące z gospodarki niezgodnej ze standardem FSC było sprzedawane ze znakiem FSC.

RDLP w Łodzi w swoim komunikacie twierdzi, że Dursban stosowała, ale „poza powierzchnią objętą ceryfikatem”, ale potwierdza że nie pozostawiała kęp starodrzewia w rębniach złożonych (i nie uważa by wymóg ich pozostawiania był słuszny):

Ceryfikat FSC jest wydawany przez międzynarodową organizację „Forest Stewardship Council” (FSC) i – jej zdaniem – potwierdza, że „dany las jest gospodarowany w sposób chroniący naturalny ekosystem i korzystny dla lokalnej społeczności oraz pracowników, a jednocześnie opłacalny ekonomicznie”. W tym celu, za pomocą cyklicznych audytów, akredytowane przez FSC firmy certyfikujące badają zgodność z tzw. Zasadami i Kryteriami FSC (wspólne ramy międzynarodowe, transponowane na standardy krajowe). Uzyskanie certyfikatu jest dla właścicieli lasów dobrowolne i odpłatne; jest wykorzystywane zwykle jako narzędzie marketingowe. Certyfikatem FSC objęte jest obecnie 221 mln ha lasów w 79 krajach świata, najwięcej w  Rosji – 56 mln, Kanadzie – 48 mln, Szwecji – 18 mln, USA – 14 mln, Białorusi – 9 mln, Brazylii – 8 mln ha, Polsce – 6.9 mln ha. W Polsce ważny certyfikat FSC posiadają wszystkie RDLP Lasów Państwowych z wyjątkiem RDLP w Krośnie i w Łodzi oraz nadleśnictw Puszczy Białowieskiej w RDLP w Białymstoku; Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach i Pani Ewa Żarnowska. Niektórzy uważają jednak, że certyfikat FSC (i inne systemy certyfikacji) nie jest faktycznie potwierdzeniem zrównoważenia gospodarki leśnej a tylko „greenwashingiem”.  Więcej informacji o systemie certyfikacji na stronie FSC