W dniu 21 marca 2021 lokalne inicjatywy społeczne działające w różnych miejscach Polski pragną w specjalny sposób zaakcentować Międzynarodowy Dzień Lasów ustanowiony przez ONZ w 2012. W tym dniu, poprzez spacery i wydarzenia w bliskich nam lasach chcemy podkreślić wyjątkową społeczną, krajobrazową i przyrodniczą rolę lasów, oraz zaznaczyć, że plany wobec tych terenów powinny być realnie konsultowane ze społeczeństwem. Więcej na stronie Ratujmy.org

Coraz liczniejsze ruchy społeczne, których celem jest ochrona lokalnych lasów przed wyrębem oraz akcentowanie ich funkcji przyrodniczych i społecznych, są reakcją na coraz trudniejsze do zaakceptowania w zmieniającym się społeczeństwie zmonopolizowanie przez Lasy Państwowe procesów decyzyjnych oraz wizji rozwoju, sposobów zagospodarowania i ochrony lasów.