Jak wiadomo, od 2016 r. Klub Przyrodników, we współpracy z kilkoma innymi organizacjami, realizuje przedsięwzięcie „Rezerwaty przyrody – czas na come back”, polegające na gromadzeniu informacji o obiektach zasługujących na ochronę w formie rezerwatu przyrody. Propozycje rezerwatów są stopniowo weryfikowane w terenie. Stopniowo opracowywane i publikowane są koncepcje rozwoju sieci rezerwatów dla poszczególnych województw.

Na stronie przedsięwzięcia skompletowaliśmy obecnie robocze wersje wszystkich koncepcji wojewódzkich. Mapy są dostępne w zakładce „Projektowane i proponowane rezerwaty”. W skali całej Polski zebraliśmy informacje o 1323 proponowanych rezerwatach (wobec nieco ponad 1500 istniejących obecnie), o łącznej powierzchni 148,8 tys. ha. Razem z istniejącymi parkami narodowymi i rezerwatami, stanowiłyby one ok. 2% powierzchni lądowej Polski. Ich utworzenie mogłoby być częścią polskiego wkładu w realizację Unijnej Strategii na rzecz Różnorodności Biologicznej, która m. in stawia za cel objęcie ścisłą ochroną 10% terytorium UE.

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym współpracownikom tego przedsięwzięcia i zapraszamy wszystkich do współpracy w jego kontynuacji!

5.03.2023.

 

PS. .. i zapraszamy na 40 Zjazd Przyrodników,. tym razem w Chalinie k. Sierakowa, na nim będzie więcej o naszej wizja rozwoju sieci obszarów chronionych w Polsce.