Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w ramach programu priorytetowego Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo, wsparł kwotą 350 mln zł zakup dwóch śmigłowców Black Hawk dla Komendy Głównej Policji. Umowa w tej sprawie została podpisana 9.12.2022, na tle już gotowych śmigłowców (choć z komunikatu wynikałoby, że jeden ze śmigłowców ma być dla Straży Pożarnej, na zdjęciach oba są w malowaniu Policji).

 

Informacja oficjalna ze strony NFOSiGW, ze zdjęciami z podpisania umowy:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/smiglowce-dla-ochrony-bioroznorodnosci--350-mln-zlotych-z-nfosigw-dla-komendy-glownej-policji-oraz-panstwowej-strazy-pozarnej2

 

Jest to prawdopodobnie największa kwotowo jednorazowa dotacja na ochronę przyrody udzielona w historii Polski. Dlatego, choć dowiedzieliśmy się o niej z pewnym opóźnieniem, uznaliśmy że warto rozpowszechnić informację o niej.