W Monitorze Polskim opublikowana została uchwała Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000”

 

Zaakceptowane przez rząd zmiany mają dotyczyć:

 • Utworzenia nowego obszaru Murawy w Mielniku PLH200027 (mazowieckie, 99 ha);
 • Włączenia do obszaru Terespol PLH060053 (mazowieckie) czterech dodatkowych eksklaw - fortów z zimowiskami nietoperzy;
 • Powiększenia obszaru Jezioro Bukowo PLH320041 (zachodniopomorskie) o 211 ha wód morskich i szuwarów nadjeziornych;
 • Zmiany granic obszaru Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055 (dolnośląskie, zmniejszenie o 81 ha ale włączenie terenów z łęgami oraz stanowiskami przeplatki maturna i pachnicy dębowej);
 • Drobne korekty granic obszaru Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 (zachodniopomorskie);
 • Zmiana rozgraniczenia obszarów PLH320018 Ujście Odry i Zalew Szczeciński i PLH320019 Wolin i Uznam oraz niewielkie zmiany ich granic.

Zmiana jest pokłosiem propozycji opracowanej w 2022 r. w GDOŚ, o której pisaliśmy w Wiadomości KP z 27 września 2022 r.  Ostatecznie na liście zaakceptowanej przez rząd nie ujęto jednak proponowanych oryginalnie zmian:

 • powołania nowego obszaru Murawy nad Dolną Narwią (1546,40 ha, mazowieckie);
 • powołania nowego obszaru Tunel w Szklarach (8,57 ha, podkarpackie), obejmującego tunel kolejki wąskotorowej stanowiący zimowisko mopków i nocków dużych;
 • przekształcenia obszaru Dolina Iny k. Recza w obszar Dolina Iny, obejmujący rzekę Inę od okolic Recza i Choszczna aż do ujścia (dodatkowe niemal 4500 ha i 70 km rzeki, zachodniopomorskie);
 • powiększenia obszaru Karkonosze (dolnośląskie) o ok. 400 ha, głównie przylegle do obszaru cenne łąki podleśne w dolnych partiach gór, m. in. w Szklarskiej Porębie, Piechowicach, Sobieszowie, Zachełmiu, Karpaczu i Kowarach;
 • powiększenia obszaru Mopki w Naruszewie (mazowieckie) o 1800 ha lasów stanowiących żerowiska mopka, także o enklawę w okolicy Trębek;
 • powiększenia obszaru Puszcza Romincka (warmińsko-mazurskie) o tereny w pobliżu wsi Bołkuny (propozycja z PZO: dolina włosienicznikowej rzeki Jarki z licznymi płatami lasów łęgowych; torfowiska) oraz włączenie do obszaru terenu Lasu Kumiecie z liczną populacją mopka (zimowiska).

Komisja Europejska prowadzi przeciwko Polsce postępowanie przeciwnaruszeniowe o niewystarczające wyznaczenie obszarów siedliskowych Natura 2000. W 2019 r. Polska zadeklarowała, że w celu usunięcia tego naruszenia m. in. utworzy do końca 2021 r. obszary Murawy nad Dolną Narwią i Tunel w Szklarach, a do końca 2020 r. obejmie ochroną całą Inę.