[Wiadomosci KP] Dokąd zmierzamy: cele w ochronie przyrody - sesja kwietniowa Klubu Przyrodników 2012 - zaproszenie Andrzej Jermaczek
[Wiadomosci KP] Będą jeszcze pieniądze z CKPŚ Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] Plany łowiecko-hodowlane podlegają ocenie oddziaływania na Naturę 2000 ! Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] Projekty strategii ochrony rysia, niedźwiedzia, wilka, wydry, kormorana i zurawia Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] Wilk w Wielkopolskim Parku Narodowym Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] Jak dbać o obszar Natura 2000 i wody - III warsztaty: Kraków 9-10.02 Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] NGO do Ministra Rolnictwa: - potrzebujemy zinterowanego zarządzania wodą w rolnictwie, a nie tylko "odnowy melioracji i rozwoju retencji Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] Wielkopolski Park Narodowy chce odstrzelić swoje bobry Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] Będzie nowy OSO Doliny Przysowy i Słudwi? Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] Nowe rozporządzenie o ochronie gatunkowej roślin Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] Trybunał UE: Polska ochrona gatunkowa (ptaków) niezgodna z prawem UE Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] Przyrodnicy i kruki - ciąg dalszy Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] Kto tylko gada o ochronie, a nie chroni - narusza dyrektywę siedliskową Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] Program warsztatów: Jak dbać o obszar Natura 2000 i wody - w procesach planowania i na co dzień Kraków 9-10.02 Monika Kotulak