[Wiadomosci KP] zaproszenie na warsztaty dot. torfowisk alkalicznych Monika Kotulak
[Wiadomosci KP] przyszłość lokalnej ochrony przyrody Andrzej Jermaczek
[Wiadomosci KP] "Jak dbać o obszary Natura 2000 i o wody - w procesach planowania i na co dzień" - warszaty Ciążeń 1-2 grudnia 2011 Paweł Pawlaczykł  (WP)

[Wiadomosci KP] Poradnik ochrony płazów na drogach i przy inwestycjach drogowych Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] konferencja "Inwestycje na obszarach Natura 2000", Poznań 22-24 listopada (POLEKO) Monika Kotulak
[Wiadomosci KP] Rozporządzenie o ochronie gatunkowej zwierząt Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] Co chcą zrobić Twojej rzece? Pawel Pawlaczyk
[Wiadomosci KP] Wprowadzanie dębu czerwonego do lasów nagrodzone tytułem "Lidera polskiej ekologii" Pawel Pawlaczyk
[Wiadomosci KP] "nieznani sprawcy" kopią rzekę w Biebrzańskim Parku Narodowym Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] Jak dbac o obszar Natura 2000 i o wody - Ciążeń 1-2 grudnia 2011, komunikat nr 2 Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] Nowe decyzje KE zatwierdzające obszary siedliskowe Natura 2000 w Europie Pawel Pawlaczyk
[Wiadomosci KP] Nowe elementy Europejskiej Czerwonej Listy Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] Prawne kłopoty Polski w UE w sprawach środowiska Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] GDOŚ podmienił SDFy Paweł Pawlaczyk (WP)
[Wiadomosci KP] Nowelizacja rozporządzeń w sprawie oceny stanu i monitoringu wód Paweł Pawlaczyk (WP)